O nás

des Jano vzniklo v marci v roku 1994 v Prešove. Bolo to volanie Pána Ježiša a potreba tvoriť o ňom umenie. V mnohých a mnohých projektoch sme prví v tejto krajine, kto sa kedy chopil tejto náročnej práce. Odohrali sme 26 premiér na slovenskej i medzinárodnej scéne. Postupne sa des Jano vyprofilovalo ako divadlo jedného herca. Roky tvorby vytvorili svojbytnú estetiku: hlboký (alternatívny) divadelný zážitok, interaktivita, filozofia, (skutočný) humor. Jasnú (nezamlčanú) zvesť o Ježišovi Kristovi. Jednou časťou je aj literárna tvorba. Jej domenou je klasická próza, ale aj lyrizovaná próza (blog). Už roky tvorí jej významnú zložku vydávanie cd s biblickou tématikou, cd pre deti; cd a diela literárneho charakteru.
Ďalšie aktivity: Organizujeme divadelné kurzy, spoluorganizujeme detský divadelný kresťanský festival Rybka.
Záujímavým rozmerom je (okrem praxe) výskum v oblasti kresťanského divadla formou doktorandského štúdia (PhD).
Svoje miesto nachádza aj experimentálna filmová a video tvorba. Jej konkrétne plody i ďalšie informácie nájdete tu  na našom webe.

Noticky

Po dlhej dobe mi vravi správca desáckeho serveru, že by sa parilo dať už tomu nový dizajn a možno aj menej rozbehané farby. Postupne by sme radi v rade vrátili k dispozícii pôvodný materiál. Ďakujeme za trpezlivosť.

Som rád, že decembrová kampať pre brožúru "Dobrák Bambuľa" dopadla dobre. Modrého Planetária sa vytlačilo o trochu viac ako minulý rok a

roznehlo sa po Slovensku. Dokonca bola aj celkom dobrá odozva v obchodnej sieti. A to napriek tomu, že prakticky neprebiehala nijaká reklamná a propagačná kampaň. Súčasťou bol aj download v tomto novom dizajne.

Návrať ku koreňom tvorby je pre des Jano vždy návratom k Bohu Ježiša Krista.

Po dňoch, kedy sa spoločnosť venovala spoločenským a najmä politickým témam, chcem ponúknuť ďalší diel literárneho občasníka, ktorý som teraz už naplno venoval Jarke Goč Benkovej. Stretnutia sú fajn, ale to najdôležitejšie? Stretnutia s Ježišom.

Čítať ďalej...

Minule som volal s mamou. Môj brat jej ukázal video, kde vraj nehovorím o našej rodine veľmi priaznivo. Povedal som, že je na každom, či uverí, že to, čo som povedal, je pravda... Skúuste sa pozrieť. Ďalšie video o mojej práci s deťmi, konkrétne s rómskymi...

Čítať ďalej...

Séria básní pre rok 2015 ešte nie je vyčerpaná. Sem patrí aj báseň, ktorá má celkom mohutné poetické jadro a volá sa: Hlava hladí do dlaní

Dňa 20. decembra 2015 vstúpila k svojmu Pánovi naša vzácna sestra Jarmilka Goč Benková. Patrila medzi ľudí, spolupracovníkov, ktorí sa zaslúžili o to, aby služba des Jano bola úspešná.

Čítať ďalej...