Umelec, keď umrie, dielo ešte viac vystúpi do popredia. Včera som čítal viacero krásnych myšlienok. jedna z nich bola, že až teraz, keď tu nie je, zsitíme, aký významný bol.

Talentovaný umelec potrebuje aj dobré príležitosti. A to všetko sa mu stalo. Prakticky do posledných chvíľ neprestal tvoriť. Ako napísal ktosi iný, neprekonateľný optimista. Veľký profesionál. Mimoriadny umelec s ohlasom snáď po celom svete. A vzhľadom k úspechu predsa len pokorný človek. Umenie robil preto, lebo ho mal rád.

Rovnako sa mi páčilo, že otvorene pred pár rokmi vyjadril, že je presvedčený, že náš svet ovládajú spoločnosti nezlučiteľné s ľudskosťou a demokraciou.

Je dobre, že aj kresťania vyjadrujú poďakovanie za jeho život. Lebo sme ľuďmi hodnôt. A hoci nikdy verejne nevyznával vieru, aspoň ja o tom neviem, nikdy ani verejne demonštaratívne neprejavoval odpor voči viere v Krista.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, pre Božie milordenstvo nech odpočíva v pokoji!